The Mainframe

The MainFrame er Merci-Ki11s hovedkvarter, som består af flere forskellige bygninger med hver deres funktion. Hovedbygningen i sig selv har tre etager forbundet med elevator, hvoraf kadetter kun har adgang til de to nederste (1. og 2. etage), foruden et kælderområde.

Bygningen blev oprindeligt kaldt “The Spire”, da den husede den velkendte organisation, Starfinder Society.

1. ETAGE 2. ETAGE

MainFrame områder

Behandling af fysiske skader og lidelser
I Medic Centeret (MediCen) kan man blive genoplivet, helbredt, samt kureret for evt. ailments. Har man, eller ønsker man, augments, kan man også købe og få dem installeret her.

MediCen består desuden også af diverse laboratorier, hvor man har mulighed for at analysere og eksperimentere med forskellige substanser, både organiske og syntetiske.

Downtime muligheder
MediCens laboratorie lader dig analysere en prøves bestanddele og udlede hvor det kommer fra eller hvad det består af.

Aktivitet
Du bruger hele dagen på at analysere en fysisk prøve fra et væsen eller fra et materiale, der er mindst light bulk eller tungere. Alt under light bulk anses som værende for lidt til at analysen kan gennemføres.

Resultat
Du ved lige som meget om prøven, som hvis du havde rullet en nat 20 for den på pågældende skill for at identificere prøven: Engineering for et teknologisk eller hybrid item; Mysticism for et magisk eller hybrid item; og den relevante creature type skill, hvis prøven er fra et creature (Core Rulebook, side 133).

Er du ikke trained i den pågældende skill vil du automatisk fejle, selv med en nat 20. Selv hvis du ER trained, kan GM stadig rule at prøven stammer fra noget så sjældent, at du ikke kan identificere det.

Multi-dag bonus
For hver yderligere dag i træk du analyserer prøven, får du +1 circumstance bonus til dit tjek, dog maks +5.
Hvis du er blevet såret eller er påvirket af bestemte lidelser, så kan Sengero hjælpe dig med at komme dig hurtigere.

Aktivitet
Du benyttet et fuldt døgn i sengen. Du behøver ikke nødvendigvis sove alle 24 timer, men du skal afholde dig fra at bevæge dig rundt, kæmpe, spellcaste, bruge dine skills, og endda bare holde en samtale.

Resultat
Du heler 2 HP per karakterlevel og reducerer eventuel ability damage med 2 point per påvirkeret ability score; så en fordobling af hvad du får ved 8 timers hvile. Er du påvirket af en gift, så flytter du dig én fase tættere på Healthy, såfremt tiden for giftens effekt er passeret eller kravene for at den kureres er opfyldt.

Sengero kan udføres både i soverummet og i MediCen, men benytter man MediCens senge og faciliteter, så har en anden spiller mulighed for at benytte sin downtime på Sygepleje, hvilket medfører at man heler endnu hurtigere
Hjælp en såret karakter eller et såret væsen med at komme sig, mens de får Sengero.

Aktivitet
Du dedikerer hele din dag på at pleje de sårede med din Medicine skill og udstyret i MediCens medicinske laboratorie.

Man kan være sygeplejer alle steder, hvor der er et medicinsk laboratorie tilgængeligt, inklusivt i sygerummet for et rumskib. Man kan pleje op til seks karakterer eller væsner ad gangen, men skal lave et Medicine Check for hver af dem separat.

Resultat
At være en effektiv sygeplejer/-plejerske har en DC 30, men opnår man det vil patienten helbredes dobbelt så hurtigt som normalt (inklusiv bonuser). Slår man 10 højere end DC helbredes patienten tre gange så hurtigt som normalt (inklusiv bonuser).

Multi-dags bonus
Fokuserer man på kun én patient får man en omstændighedsbonus på +1 per efterfølgende dag i træk man plejer personen, dog maks +5
Hvis du skal begive dig ind i et område, du på forhånd ved er giftig eller indebærer en smitterisiko, fx en landsby påvirket af pest eller en jungle med giftige planter, så kan du benytte din downtime på at tage visse forholdsregler.

Aktivitet
Udvælg en bestemt sygdom eller gift, andet en stråling eller strålesyge (Core Rulebook, side 418-19). Du benytter hele dagen på at studere forbyggende behandlinger for den lidelse du har valgt, og når dagen er omme vælger du op til seks villige (eller bevidstløse) væsner du kan røre.

For hvert af væsnerne udføres et Medicine Check med en DC 5 højere end hvad DC er for den pågældende lidelse. Hvert væsen, der er ved bevidsthed, må vælge om de vil tage imod behandlingen, inden resultatet afsløres.

Resultat
Ved et succesfult check får væsnet en +4 omstændighedsbonus til saving throws for at modstå den indledende eksponering af den pågældende lidelse. Denne bonus gælder dog ikke for væsner, der allerede var påvirket af lidelsen inden behandlingen. Bonusen stacker heller ikke øvrige bonuser fra medicin, men den stacker med naturlig modstandskraft, såsom en Androids Constructed racial feat.

Ved et fejlet check får væsnet i stedet en -2 penalty til saving throws for at modstå den indledende eksponering. I begge tilfælde ender effekten dog efter en uge.
Nogle gange vil man rigtigt gerne have en ting, meeeen til lige den pris? Kan du ikke give lidt rabat? Jeg har været trofast kunde i mange år og købt mange ting, så du kan godt slå bare en smule af.

Aktivitet
Vælg et specifikt augment, med en item level 5 eller mere under din nuværende character level, der er tilgængeligt på lageret. Lav et Diplomacy check med en DC 20 + halvdelen af udstyrets item level. Du kan ikke Take 20 og det er op til GM hvorvidt det du søger overhoved er tilgængeligt.

Resultat
Klarer du dit Diplomacy check får du forhandlet 10% i rabat på varen. Fejler du dit check står sælger fast ved sin pris, som du stadig kan købe varen til.

Multi-dags bonus
Hvis du benytter en hel uge på at vende tilbage og prutte om prisen, kan du i stedet vælge et augment med en item level kun 3 lavere end din character level.
Datacenter til selvstudie og computerbrug
Datacentret kaldes kun et “bibliotek” for at tilfredsstille Justins excentriciteter. Der er enkelte computerterminaler (tier 5) og samtlige datapads (tier 2) ved forskellige borde til fri afbenyttelse, og i stedet for bøger er der datasticks man kan låne.

Downtime muligheder
Nogle er det bare nemmere at bryde sikkerheden på en computer, når man kan tage sig tid til det, end når der bliver skudt efter en.

Aktivitet
Du bruger hele dagen på at bryde sikkerhed på en computer, hvis item level maks er 2 højere end din character level (en computers item level beregnes som dens tier x2). Computeren skal være i din besiddelse gennem hele forløbet, og som udgangspunkt kan kun én person arbejde på et givent objekt, men GM kan - afhængigt af computersystemets størrelse og kompleksitet - tillade checks for Aid Another.

Resultat
Du kan Take 20 på et Computer check for at hacke systemet og dette aktiverer de samme forsvarsmekanismer som når man normalt hacker et system. GM kan dømme at visse enheder er for godt skruet sammen til at kunne hackes denne måde.

Multi-dags bonus
For hver ekstra dag i træk du arbejder på enheden, får du +1 circumstance bonus til dit check, dog maks +5.
Sammenlig priser på nettet, find rabatkoder, og benyt en webshops prisgaranti for at få det bedste priser på udstyr.

Aktivitet
Vælg et specifikt stykke udstyr, med en item level 5 eller mere under din nuværende character level, det er tilgængelig på en webshop du har adgang til. Lav et Computer check med en DC 20 + halvdelen af udstyrets item level. Du kan ikke Take 20 og det er op til GM hvorvidt det du søger overhoved er tilgængeligt.

Resultat
Klarer du dit Computer check finder du en god pris på udstyret og kan købe det med 10% i rabat. Fejler du dit check finder du ikke nogen rabatter, men kan stadig købe det du søger til fuld pris.

Multi-dags bonus
Hvis du benytter en hel uge på at jagte tilbud, kan du i stedet vælge et stykke udstyr med en item level kun 3 lavere end din character level
Du fordyber dig i studiet omkring et bestemt emne og dykker ned i tilgængelige datasæt eller den lokale infosphere for at lære så meget du kan

Aktivitet
Du benytter dagen på at lære så meget som du kan på et helt specifikt emne, fx en mellemstor virksomhed, en storby, en fremtræden person, et forbrydersyndikat, etc.; det er dog op til GM hvad der kvalificerer sig. Du kan dog ikke vælge et emne, der overlapper med dit themes 1st-level them knowledge, dvs. en Mercenary kan ikke vælge at researche om en fremtræden officer, da viden omkring militærpersonale allerede indgår i deres theme knowledge.

Resultat
I hele den efterfølgende uge kan du forsøge Culture checks omkring emnet untrained og DC for disse checks er reduceret med 2. Hver gang man researcher et nyt creature- eller kulturemne på denne måde, glemmer man hvad man har lært om det tidligere emne til fordel for det nye.
Du fordyber dig i studiet omkring et bestemt creature type og dykker ned i tilgængelige datasæt eller den lokale infosphere for at lære så meget du kan

Aktivitet
Du benytter dagen på at lære så meget som du kan for ét creature type inde for en af tre kategorier.
Life Science: Aberration, Animal, Humanoid, Monstrous humanoid, Ooze, Plant, Vermin
Mysticism: Construct (magical), Dragon, Fey, Magical beast, Outsider, Undead
Engineering:Construct (technological)

Resultat
I hele den efterfølgende uge kan du lave et skill check svarende til emnet du har researchet og DC for disse checks er reduceret med 2. Hver gang man researcher et nyt creature- eller kulturemne på denne måde, glemmer man hvad man har lært om det tidligere emne til fordel for det nye.
Modtag missioner og aflæg rapporter
Alle briefing-rum er udstyret med pulte med computerterminaler, et talerpodie, samt en stor monitor til digitale briefings med teamets handler. Det forventes at man aflægger rapport ved hver afsluttet mission, hvorefter man de-briefes (får mulighed for level-up).

Hvert team har sit eget briefing-rum og hvert rum indeholder også en Team Cache (fælleskasse), som man kan tilgå for at deponere/hæve credits og items. I kan se indholdet af jeres cache ved at klikke her eller via jeres DataBank.
En Holo-Simulationsmaskine (HoSiMa) til kamptræning
Kadetter kan øve strategier mod alle registrerede monstre, helte, og skurke uden risiko for eget liv og lemmer, men kan af samme årsag ikke tjene XP. Alt i simulatoren er fremstillet af solidt lys, hvorfor hologrammerne er håndgribelige. Specielt udstyr benyttes, der imitere det udstyr man normalt har equipped, men man slipper derved for at bruge egne ressourcer.

Downtime muligheder
Øvelse fremmer godt samarbejde, så du og dine allierede kan bruge tiden på at øve jer i taktiske formateringer, kamprutiner, og øvrige egenskaber, for at opbygge en god sans for hinanden på slagmarken.

Aktivitet
Du benytter dagen på at træne sammen med mindst ét andet væsen og op til fem andre, der også fokuserer på Kampkoordinering.

Resultat
Den efterfølgende dag, når du giver et væsen du har trænet med en bonus via Aid Another, Covering Fire, eller Harrying Fire, så kan forøge bonusen du giver med 1.

Multi-dags bonus
For hver ekstra dag i træk, hvor du har trænet Kampkoordinering med en allieret, så stiger DC med 1 (op til 7) for Sense Motive checks for at forsøge at opsnappe meningen bag skjulte beskeder I deler mellem hinanden vha. Bluff. Denne DC stigning varer i lige så mange dage, som I trænede Kampkoordination sammen.
Du træner en bestemt handling ved at udføre handlingen hundredevis af gange, indtil den sidder på rygraden.

Aktivitet
Vælg en handling fra en bestemt skill (fx balancering fra Acrobatics) der tager 1 minut eller under. Du bruger hele dagen på at træne udførslen af denne handling, og sidst på dagen laver du et skill check for den skill du har trænet for. DC er 15 + halvdelen af din character level og det er ikke muligt at Take 20.

Resultat
Hvis du klarer dit skill check vil du kunne Take 10 første gang du bruger handlingen den efterfølgende dag, selv hvis der er distraktioner og press, der normalt ville forhindre dig i at gøre det. Hvis du klarede dit skill check med 10 højere end DC, så kan du også Take 10 når du bruger handlingen for anden gang.

Multi-dags bonus
For hver ekstra dag i træk, hvor du har trænet Kampkoordinering med en allieret, så stiger DC med 1 (op til 7) for Sense Motive checks for at forsøge at opsnappe meningen bag skjulte beskeder I deler mellem hinanden vha. Bluff. Denne DC stigning varer i lige så mange dage, som I trænede Kampkoordination sammen.
Fællesområde for en bid mad og afslapning
Kantinen/frirummet er hvor kadetterne kan få noget at spise, samt slappe af og hygge med deres medkadetter ved at spille spil, snakke sammen, eller se folk kæmpe i HoSiMa og satse på udfaldet.

Downtime muligheder
Nogle dage er bare lidt længere og lidt hårdere end andre, men så er det godt at man kan nyde en kold lille en eller fem, for at slippe for hverdagens stress (eller gøre klar til den).

Aktivitet
Brug en mængde credits svarende til din character level x100 for at købe runder til dig selv og dine drikkevenner. Når dagen er omme, så lav et Fortitude saving throw med DC 10+halvdelen af din character level. Du akkumulere -2 til dette saving throw, for hver gang du har været på Hyggedrikkeri de seneste 7 dage.

Resultat
Klarer du dit saving throw starter du næste dag med et ekstra Resolve Point (to RP, hvis du er lvl 10 eller over), som udløber når dagen er omme. Fejler du dog dit saving throw med 5 eller mere, så har du så vilde tømmermænd at du i stedet mister et RP, som du ikke kan få tilbage før dagen efter.
Nogle gange er det rart bare at slå hjernen fra og slappe af med ting man kan lide.

Aktivitet
Du bruger dagen på at slappe af med simple hobbier og underholdsformer, så som at spille video- og kortspil, se videostreams, mm.

Resultat
Den efterfølgende dag får du Temporary Hit Ponts svarende til halvdelen af din character level (minimum 1). Effekten ender når dagen er slut. Du modtager også +1 morale bonus til det første saving throw du forsøger den dag. Disse bonuser fordobles, hvis der er nogen der udfører Underhold aktiviteten.
Du koordinere eller gennemfører aktiviteter, forestillinger eller andre typer underholdning for at hjælpe en gruppe med at slappe af og fordrive tiden.

Aktivitet
Vælg op til 12 villige væsner, som Chillaxer. Rul et skill check med en Charisma-baseret Profession skill du er trænet i (GM kan dog tillade andre type skill checks, hvis det hænger sammen med hvordan væsnerne der Chillaxer fordriver tiden). DC for checket er 10 + 1 per væsen du underholder + halvdelen af den højeste character level eller CR blandt væsnerne du underholder.

Resultat
Antallet af væsner det lykkedes dig at underholde svarer til hvor meget højere end DC du slår + 1. Hvis det ikke lykkedes dig at underholde alle væsnerne du forsøgte underholde, så vælger GM hvem der drager nytte af aktiviteten. Væsner du har underholdt får fordoblet de bonuser de får ved at Chillaxe. Lykkedes det dig dog at underholde alle væsnerne du forsøgte underhold, så modtager du også Chillax bonusen. Et væsen kan maksimalt nyde godt af Underhold aktiviteten én gang per dag.
Område til parkering af køretøjer
Vælger spillerne at investere i egne køretøjer kan de parkeres, vedligeholdes og opgraderes her. Har man ikke selv færdighederne, kan man betale nogen fra Tech Centeret til at gøre det for en.
Soveområdet for kadetter og instruktører
Alle værelser er inddelt i teams på op til 8 personer, hvor hver person er tildelt egen kapselseng. Hver kapselseng er lydtæt - såfremt den er lukket - og har en envejs kommunikationskanal til alarmer og hastemeddelelser fra ledelsen. Hver kapselseng har også en privat sikkerhedsboks til små, personlige ejendele.

Downtime muligheder
Hvis du er blevet såret eller er påvirket af bestemte lidelser, så kan Sengero hjælpe dig med at komme dig hurtigere.

Aktivitet
Du benyttet et fuldt døgn i sengen. Du behøver ikke nødvendigvis sove alle 24 timer, men du skal afholde dig fra at bevæge dig rundt, kæmpe, spellcaste, bruge dine skills, og endda bare holde en samtale.

Resultat
Du heler 2 HP per karakterlevel og reducerer eventuel ability damage med 2 point per påvirkeret ability score; så en fordobling af hvad du får ved 8 timers hvile. Er du påvirket af en gift, så flytter du dig én fase tættere på Healthy, såfremt tiden for giftens effekt er passeret eller kravene for at den kureres er opfyldt.

Sengero kan udføres både i soverummet og i MediCen, men benytter man MediCens senge og faciliteter, så har en anden spiller mulighed for at benytte sin downtime på Sygepleje, hvilket medfører at man heler endnu hurtigere
Meditér over multiverses mystiske energier, skan alternativer virkeligheder, udforsk tidslinjer, og hvad Dr. Strange ellers gjorde i Infinity War, og få indsigt i hvad næste dag kunne bringe med sig af udfordringer.

Aktivitet
Du bruger hele dagen i dit lydisolerede sovekapsel i Dyb Meditation. Du kan vælge dig selv eller et andet væsen du har stiftet bekendtskab med og fokuserer på deres fremtidige muligheder. Lav et Mysticism check med en DC af 10 + halvdelen af væsnets character level eller CR. Det er ikke muligt at Take 10 eller Take 20 for dette check.

Resultat
På et vellykket check får væsnet, hvis fremtid du har udforsket, love til at genrulle ét d20 rul i løbet af næste dag. Et væsen kan kun få bonussen fra Dyb Meditation én gang dagligt.
Tech-arbejdsstationer, smedjer og butik for udstyr
Tech Centeret bestå af diverse arbejdsstationer og smedjer til fri benyttelse, dog råder de områdeansvarlige 100% over hvem der bruger hvad i nødsituationer. Man kan benytte disse til at producere, modificere og reparere våben og udstyr, hvis man ellers har kundskaber til at gøre det selv eller credits til at betale sig fra det.

Tech Centeret har desuden af en butik bestyret af Jonathan, hvor man kan købe og sælge våben, rustninger og udstyr.

Downtime muligheder
Nogle er det bare nemmere at bryde en lås op, når man kan tage sig tid til det, end når der bliver skudt efter en.

Aktivitet
Du bruger hele dagen på at bryde at deaktivere sikkerheden på et objekt, hvis item level maks er 2 højere end din character level. Objektet skal være i din besiddelse gennem hele forløbet, og som udgangspunkt kan kun én person arbejde på et givent objekt, men GM kan - afhængigt af objektets størrelse og kompleksitet - tillade checks for Aid Another.

Resultat
Du kan Take 20 på et Engineering check for at deaktivere enheden. Dette har samme konsekvenser for fejl som når man ellers deaktivere en enhed. GM kan dømme at visse enheder er for godt skruet sammen til at kunne deaktiveres på denne måde.

Multi-dags bonus
For hver ekstra dag i træk du arbejder på enheden, får du +1 circumstance bonus til dit check, dog maks +5.
Du vedligeholder et våben eller et stykker panserbeklædning for at sikre at det fungerer optimalt.

Aktivitet
Du bruger dagen på at rense, finjusterer og på anden vis vedligeholde tid våben eller panser.

Resultat
Hvis du har vedligeholdt et våben, vil det på det første critical hit, du gør med det dagen efter, give halvdelen af våbnets item level i bonusskade til første mål den rammer; skaden er af samme type som normalt. Hvis du har vedligeholdt et panser, vil første gang du rammes af et critical hit næste dag, mens du har panseret på, gøre halvdelen af dit pansers item level mindre i skade,
Masseproducerede våben er fine nok, men nogle gange vil man bare gerne have noget med lidt mere oomph til et specielt aspekt af et våben.

Aktivitet
Du bruger dagen på at skille et våben fuldstændigt fra hinanden og samle det igen, mens du laver små personlige justeringer til hvordan det fungere, for at gøre et aspekt bedre på bekostning af et andet. Skydevåben kan få +1 i damage på bekostning af -1 to hit, eller +1 to hit på bekostning af -1 i damage. Granater kan blive gjort lettere og få +10ft range på bekostning af -5ft area of affect, eller få en tungere payload og +5ft area of effect på bekostning af -10ft range.

Rul et Engineering check for et tech våben, Mysticism for et magic våben, eller en af de to for et hybrid våben med en DC på 15 + våbnets item level. Man kan ikke Take 10 eller Take 20 til sit rul og våben kan kun forsøges modificeret tre gange; på en success eller critical fail udløber alle forsøg.

Resultat
Klarer man sit check er våbnet modificeret efter ønske. Klarer man ikke sit check giver man op på at modificere våbnet; men samler det som det oprindeligt var sat sammen og brænder et af sine tre forsøg.

På et crit fail (10 eller mere under DC) har man sat sit våben så skævt sammen, at våbnet får fordoblet sine penalties og ingen bonus; granater får i stedet en normal penalty på både range og area of effect. På en crit success (10 eller over DC) får våbnet sin bonus som normalt, men ingen penalty.
Selv de bedste droner går nogle gange i stykker.

Aktivitet
Du bruger hele dagen på at genopbygge en drone, der er blevet ødelagt. Forstyrrelser længere end et par sætninger distraherer dig fra hvor langt du var nået og tilføjer 12 timer til at genopbygge dronen, da du skal re-trace hvad du havde lavet.

Multi-dags bonus
Hvis du bruger en uforstyrret uge på at genopbygge din drone, så kan du udskifte en af dronens mods, en af dets feats, eller dets non-bonus skill unit. I hvert tilfælde skal du vælge en anden ting af tilsvarende type, dvs. en mod kan kun erstattes af en mod, som dronen opfylder kravene for
Nogle gange vil man rigtigt gerne have en ting, meeeen til lige den pris? Kan du ikke give lidt rabat? Jeg har været trofast kunde i mange år og købt mange ting, så du kan godt slå bare en smule af.

Aktivitet
Vælg et specifikt stykke udstyr, med en item level 5 eller mere under din nuværende character level, de er tilgængeligt på lageret. Lav et Diplomacy check med en DC 20 + halvdelen af udstyrets item level. Du kan ikke Take 20 og det er op til GM hvorvidt det du søger overhoved er tilgængeligt.

Resultat
Klarer du dit Diplomacy check får du forhandlet 10% i rabat på varen. Fejler du dit check står sælger fast ved sin pris, som du stadig kan købe varen til.

Multi-dags bonus
Hvis du benytter en hel uge på at vende tilbage og prutte om prisen, kan du i stedet vælge et stykke udstyr med en item level kun 3 lavere end din character level.